กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน เป็นสถานที่สำคัญของจีนมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า กำแพงหมื่นลี้ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของโลก รวมถึงยังถูกจัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมและนับว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วย กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นเนื่องจากการต่อต้านการรุกรานของของชาวฮั่นในยุคราชวงศ์โจว ประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งชาวฮั่นจะเดินทางมาทางเหนือจากมองโกเลียและแมนจูเรียเพื่อปล้นสะดมจากชาวบ้านและฆ่าชาวบ้านอย่างโหดเหี้ยม ต่อมาถึงช่วงราชวงศ์ฉินผู้ปกครองดินแดนจึงรับสั่งให้มีการสร้างกำแพงป้องกันการรุกรานโดยเริ่มจากชายฝั่งทะเล Bo Hai ก่อสร้างเรื่อยๆมาซึ่งนับว่ามีการก่อสร้างยาวนานมาจนกระทั่งสิ้นสุดช่วงราชวงศ์ฉินแต่กำแพงยังคงสร้างต่อไปเรื่อยๆ จนในปัจจุบันกำแพงเมืองจีนมีความยาวทั้งสิ้น 21,196 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 15 มณฑลของประเทศจีน นักโบราณคดีเชื่อว่านี้คือสิ่งก่อสร้างที่ยาวที่สุดในโลกที่สร้างจากฝีมือมนุษย์และมีอายุราว 2,500 ปีซึ่งตัวกำแพงออกแบบให้มีความหนาและแข็งแรงอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่ากำแพงเมืองจีนสามารถมองเห็นได้จากอวกาศแต่ในความจริงแล้วไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากความสูงกว่า 600 กิโลเมตรจากพื้นโลกซึ่งไม่สามารถมองเห็นสิ่งก่อสร้างใดๆได้เลย ปัจจุบันกำแพงเมืองจีนจัดว่าเป็นสถานที่สำคัญและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวจีนและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1988 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือว่าเป็นงานก่อสร้างที่มหัศจรรย์ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมา กำแพงเมืองจีนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปเยี่ยมชมซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่กลางเทือกเขาที่งดงาม