ขงเบ้งหรือ จูกัดเหลียง

จูกัดเหลียง หรือที่รู้จักกันในชื่อ ขงเบ้ง เกิดวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.724 เป็นบุตรคนที่ 2 ของจูกัดฟ่ง  ขุนนางตงฉินเก่าในราชวงศ์ฮั่น หลังบิดามารดาถึงแก่กรรมจึงไปอาศัยกับอา ชื่อ จูกัดเหี้ยน เมื่ออายุได้ 16 ปี ก็เกิดสงครามขึ้นจูกัดเหี้ยนจึงพาอพยพลงใต้ไปอยู่ที่เมืองเกงจิ๋ว เล่าเปียวผู้เป็นเจ้าเมืองจึงยกพื้นที่บนเขาโงกั๋งให้อาศัยอยู่ จูกัดเหลียงมีพี่ชายชื่อจูกัดกิ๋นและน้องชายจูกัดจิ้น   จูกัดเหลียงมีอุปนิสัยเยือกเย็นและความคิดที่ฉลาดปราดเปรื่อง มีความรู้แตกฉานทั้ง วิทยาศาสตร์ โหราศาสตร์ การเมืองการปกครอง การทูต คุณธรรม มีเมตตา อุดมด้วยวาทศิลป์ ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบกับชาวบ้านที่เชิงเขาโงลังกั๋งโดยช่วยเหลือชาวบ้านในการทำนาจนเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน

ภายหลังมาเป็นที่ปรึกษาของเล่าปี่จากคำแนะนำของ ซีซี ทำให้เล่าปี่เกิดความศรัทธาในตัวของจูกัดเหลียงและถูกจูกัดเหลียง ลองใจถึงสามครั้งแต่สุดท้ายจูกัดเหลียงก็ยอมไปอยู่กับเล่าปี่เริ่มจากการเป็นที่ปรึกษาต่อมาเล่าปี่ยึดได้เมืองเสฉวนจึงสถาปนาอาณาจักรจ๊กก๊กขึ้น ด้วยความสามารถและผลงานจูกัดเหลียงจึงได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธนาการสมุหนายกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งอาณาจักรจ๊กก๊ก ต่อมาเมื่อเล่าปีเสียชีวิตทำให้จูกัดเหลียงมีอำนาจมากขึ้น  และดำเนินการรวมแผนดินโดยการบุกอาณาจักรวุยก๊กถึง 6 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ บั้นปลายชีวิตจูกัดเหลียงเจ็บออดๆแอดๆอยู่เสมอ จูกัดเหลียงเสียชีวิตเมื่ออายุได้ 54 ปี